by Intelligent and Green Technologies
                                       

                                                                                        
  
 

ÖKO-INTENZÍV KÜLGAZDASÁG
Advanced China in Hungary Beszállítók/befektetők Fóruma
Budapest, 2010. október 21.
tovább >>

1. TERMÉK és KÖRNYEZET KONFERENCIA
Hulladék, mint vagyon? Konferencia és Fórum
Budapest, 2010. december 15.
tovább >>

TERMÉKDÍJ - ÚJ SZABÁLYOZÁS, ELLENŐRZÉS, HATÉKONY ADMINISZTRÁCIÓ.
Interaktív Workshop a termék- és hulladékgazdálkodásról
Budapest, 2011. február 17.
Program és Regisztráció

ÚJ SZÉCHENYI TERV - MEGÚJULÓ ENERGIÁVAL.    
Zöldgazdaság fejlesztési célok,  pályázati források.
Önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek  Fóruma
Budapest, 2011. március 10.
Program és Regisztráció2. TERMÉK ÉS KÖRNYEZET KONFERENCIA  
HULLADÉK.   NEM PROBLÉMA.   LEHETŐSÉG
Hulladéktermelők, gazdálkodók és önkormányzatok Fóruma 
Budapest, 2012. február 29.

ZÖLD KÖZBESZERZÉS  GYAKORLATA
Ajánlatkérők és Ajánlattevők Fóruma 
Budapest, 2012. április 17.

OKOS GAZDASÁG - ZÖLD NÖVEKEDÉS  
SMART ECONOMY HUNGARY -  GREEN GROWTH
Budapest, 2012. május 15.

URBANIA21
Intelligens hálózatok - Innovatív technológiák - Okos városok
Budapest, 2014. szeptember 19-20.

URBANIA21
Okos város - Közintézmények infrastruktúrája - Minőségi szolgáltatások
2017

Az Európai Unió fórumain - a fejlett régiók aktív kezdeményezései alapján - folyamatosan teret nyer az ökohatékony gazdaság szemlélet, amelynek fókuszában a gyarapodás elősegítése és a környezeti értékek megőrzése áll. A civil, gazdálkodó és állami/önkormányzati szervezetek célrendszerében és tevékenységében erőteljesen megjelenő törekvés érvényesülése a magyar nemzetgazdaság fejlődésében ugyancsak fontos szerepet játszhat.

Az ökohatékony gazdaság fejlődése párhuzamos célokat, s szinergiát is feltételez:

* a vállalkozások, közintézmények üzemgazdaságossága, illetve társadalmi felelőssége,
* az állami intézményrendszer szabályozói, egyúttal szolgáltatói funkciója,
* a társadalom környezettudatosságot, egyben fejlődést támogató tevékenysége.

ÖKOHATÉKONY NEMZETGAZDASÁG keretprogram-modell
Projekt elemek (2010/2011)
Az ökohatékony gondolkodás az egyes szakterületek, így a közigazgatás, a humán erőforrások, a kereskedelem, az infrastruktúra, az energia, az agrárium és a külgazdaság eredményességében érvényesül, illetve az ágazatközi fejlesztési programok szintjén is hasznosul. A kutatás, a tudásmenedzsment és az innováció, úgy, mint az új technológiák és szolgáltatások mindennapi alkalmazása az öko-hatékonyságot valamennyi területen és átfogó jelleggel erősíti.

Programunk az ökohatékony gazdaság megteremtésére irányuló ágazati stratégiai terveknek, szektorokon átívelő koncepcióknak, illetve az állami, civil és magánszektor párbeszédének kínál átfogó fórumrendszert. A 2010 őszén induló rendezvénysorozat a hazai gazdasági és társadalmi fejlődést jelentős mértékben érintő alábbi témacsoportokra összpontosít, figyelmet fordítva a magyar EU-elnökség idején megjelenített magyar prioritásokra is.

Célunk, hogy a kezdeményezés az állami, gazdálkodó és szakmai szervezeteknek fórumot, a társadalom számára nyilvánosságot kínálva, lehetőséget biztosítson a stratégiai elképzelések, gondolatok, javaslatok széles körű megismertetésére, illetve szakmai programok, projektek formájában történő érvényesítésére.                                              
                                          
Témacsoportok:

Termék és környezet
a gazdálkodás szabályozásának környezetvédelmi eszközrendszerei - a termékekhez kötött díjak/adók hatása az öko-hatékony nemzetgazdaság fejlődésére

Ökológiai gazdálkodás
agrár-környezetvédelmi szinergiák és stratégiák, fenntartható vidékfejlesztés, környezetgazdálkodás regionális, kárpát-medencei kitekintésben

Zöld vasút
versenyképességet erősítő öko-hatékonysági program, innovatív környezetvédelmi technológiák az üzemgazdaságosság és utaskomfort növelésére

Környezetközpontú igazgatás
szabályozói, hatósági és szolgáltatási felelősség az öko-hatékony gazdaság hátterében működő központi és helyi igazgatásban, környezettudatos működés és zöld-pályázati rendszerek

Megújuló energiával
szervezeteknél, intézményeknél, vállalatoknál a gazdaságos, energia-hatékony és környezetbarát innovatív technológiák térnyerése, befektetések ösztönzésével, az állam szerepvállalásával

Öko-intenzív külgazdaság
alkalmazkodás vagy alakító részvétel a technológia-alapú nemzetközi kereskedelemben, relációs célprogramok a fenntartható növekedést támogató innovatív és kreatív ágazatokban,

Humán centrum
élhető környezet fejlesztése, egészséges életmód, készségfejlesztés, szociális háttér, esélyegyenlőség, képzés és foglalkoztatottság

Európai utakon
a forgalomszervezés és biztonság, az üzemelés és a műszaki állapot javítását szolgáló program, energiatakarékos, költséghatékony környezetvédelmi technológiákkal, intelligens rendszerekkel

Társadalmi szerepvállalás
környezettudatosság szerepe a kisgyermektől a felnőtt korig, vállalatok és civilek összefogásában, a társadalmi felelősség újragondolása

Digitális öko-program
energiatakarékos innovációk, új típusú informatikai, távközlési és média szolgáltatások, az állam és a gazdaság működését átfogóan támogató eljárások és alkalmazások

Smart Hungary
intelligens hálózatok, okos városok,  integrált infrastruktúra-, közmű és közlekedésfejlesztés innovatív technológiái, megoldásai, szolgáltatásai

Bővebb információ/Kapcsolódás:

info@cosignum.hu